Udskriv

Service og info elhegn

Service og info elhegn
Vis aktuelt indhold som RSS-feed

Service og info elhegn

Svar på mange spørgsmål omkring valg af dit nye elhegn, samt fakta omkirng elhegn - gode råd vedrørende fejl på dit elhegn


Udgivet d. af

Forklaring til tekniske data.

Læs hele posten: Forklaring til tekniske data.

Topspænding:
Apparatets maksimale spænding målt i volt.

Impulsenergi:
Den energi (joule = watt x sek.), der effektivt er til rådighed på indhegningen.

Ladeenergi:
En teoretisk energistørrelse - målt inde i selve apparatet.

Teoretisk hegnslængde:
Den belastning = antal km hegnstråd ved hvilken apparatets afgivne spænding er faldet til 1500 volt. Der er set bort fra enhver form for afledning (vegetation, fugt, defekte isolatorer m.m.).

De opgivne værdier vil - for lysnetapparaters vedkommende - kunne variere med netspændingen.

Sikkerhed.
Samtlige ELEFANT el- hegnsapparater opfylder de seneste europæiske sikkerhedskrav, europanormerne EN 61011/EN60335-2-76.

Strømforbrug.
Lysnetapparater er billige i drift - fra ca.1 watt for ELEFANT Mini M1 til ca. 15 watt for ELEFANT M115 / M115-D.
For batteriapparaterne henvises til oplysning om driftstider for de enkelte typer.

Montering.
For at kunne udnytte hegnsapparatet optimalt, er det en forudsætning, at jordforbindelsen er i orden. Jordspyd bør være af galvaniseret stål, og forbindelserne hertil og til indhegningen være af galv. hegnstråd eller højspændingsisoleret el-hegns-/ jordkabel. Bemærk: Jordforbindelsen må aldrig støde. Gør den det, må den forbedres med længere eller flere jordspyd.

Hegnstråd m.m.
Til permanente indhegninger er det normalt bedst at anvende almindelig galvaniseret hegnstråd. Den elektriske modstand heri (ohm pr. meter) er lille og uden praktisk betydning, selv ved lange indhegninger. (Men man skal dog være omhyggelig med trådsamlingerne). Poly-wire og -bånd, der er nemme at montere, er knap så robuste, og man bør sikre sig, at den elektriske modstand (ohm pr. meter) her er mindst mulig.

Valg af apparat.
Ved at sammenholde det viste skema med de for hvert apparat nævnte hegnslængder, kan man få et overblik over relevante muligheder.

Læs hele posten
Udgivet d. af

Tip til test af elhegn

Læs hele posten: Tip til test af elhegn

Et Elephant elhegn der er produceret helt tilbage til 1988 kan i princippet altid repareres.

Elephant elhegn er modul opbygget. Det gør det først og fremmest sikkert at bruge hvis uheldet skulle være ude, at det bliver ramt af et lyn. Det gør det også enkelt at udskifte en komponent.

I hovedtræk består et Elephant el-hegn af et Hovedprint, en lade kondensator, en Højspændings transformer, et Impulsforstærker print, samt et udgangsprint.

Hvis et Elephant elhegn "klikker" er hovedprintet OK, lyden bliver lavet af de sidste 2 komponenter på printet (støjspole og Thyristor). Lade kondensatoren bliver ladet op en gang i sekundet og herefter bliver energien frigivet videre til Højspændings transformeren som hæver spændingen op til ca 10.000 Volt. Transformeren er samtidig den galvaniske adskillelse som sikre at lynet ikke løber videre når den rammer el-hegnet.

Print i højre side af et Elephant el-hegn (impuls forlængerprint, udgangsprint og digitalprint) er alle nemme at checke for fejl. Da de alle sider på "højspændingssiden" med ca 10.000 Volt kan du næsten altid se op en kondensator er eksploderet, en modstand krakeleret eller brændt eller en diode er brændt over på "maven".

Der er flere måder at checke om el-hegnet er i orden. Enten med et måle- eller digitalinstrument der viser hvor kraftigt det slår eller ved at holde en skruetrækker på Jordterminalen og holde den 1-4 mm fra udgangsterminalen. Slår den en gnist er elhegnet i orden. De små el-hegn laver en lille gnist, og jo kraftigere den er jo størrer gnist giver el-hegnet. Du kan ikke ødelægge el-hegnet ved at kortslutte udgangen med jordterminalen.

Vi reparerer alle elhegn, brugt dette link så sender vi fragtlabel

https://elmaterial.dk/epages/Elmaterial.sf/da_DK/?ObjectPath=/Shops/Elmaterial/Products/99

Læs hele posten
Udgivet d. af

Vedligeholdelse af dit elhegn

Læs hele posten: Vedligeholdelse af dit elhegn

For at du kan have glæde af dit  elhegn i så mange år som muligt, er det vigtigt, at du giver produktet optimale vilkår.

Når apparatet er i drift, kan det fungere såvel indendørs som udendørs, og kan uden problemer tåle vanskelige vejrforhold med kraftig nedbør og store temperaturudsving. Dette skyldes at ”egen” opvarmningen fra apparatets beskedne strømforbrug er tilstrækkelig til at holde elektronikken fri for fugt. Når apparatet ikke er i drift, bør det opbevares indenfor under konstante temperaturforhold.

Du må altså ikke i længere tid lade dit elhegn hænge udenfor uden strøm, da fugt og kondens meget hurtigt (specielt i vinter perioden) så vil være medvirkende til at nedbryde printplader og elektronikkomponenter, og dermed ødelægge elhegnet.

For at beskytte dit elhegn ekstra mod vind og vejr, må du ikke tildække elhegnet med fx. en plastic pose, der bevirker at elhegnet ikke kan ånde. Der opstår i mange tilfælde fugt med den følgevirkning at elhegnets elektronikkomponenter nedbrydes på meget kort tid (2-6 måneder).

Batterihegn og mobile hegn der tilsluttes batterier (med syre indhold), skal beskyttes så dampene fra batteriet ikke kommer i forbindelse med elektronikken i elhegnet.

Såfremt et elhegn går i stykker på grund af ovenstående, bortfalder garantien

Læs hele posten