Søg

Automatisk Branddørlukningsanlæg

Vi forhandler automatisk branddørlukningsanlæg her. Klik forbi Elmaterial.dk og se vores udvalg af dørmagneter, røgalarmer og meget mere.

Hurtig og sikker levering.

 

preload spinner

ABDL anlæg med sensor og magneter

Hvad er et automatisk branddørslukningsanlæg (ABDL)?

Et automatisk branddørslukningsanlæg (ABDL-anlæg) fastholder selvlukkende branddøre og brandskydeporte i åben stilling under normale forhold, hvor det ofte vil være upraktisk med lukkede døre, og lukker dem i tilfælde af røg eller brand.

ABDL-anlægbaserer sig typisk på en magnet, som styres af røgmeldere. I tilfælde af røgudvikling vil den nærmeste detektor registrere røgen, hvorefter holdemagneten slipper branddøren/-porten, så denne kan lukke frit. 

Hvorfor er der installeret et automatisk branddørslukningsanlæg?

Det er et krav i Bygningsreglementet, at der skal være ABDL-anlæg på branddøre og –porte mellem visse brandmæssige enheder som f.eks. mellem flugtvejsgang og trapperum i soverumsafsnit, samt flere andre steder.

Hos virksomheder, der er omfattet af bygningsreglement for brandfarlige virksomheder, er det et direkte krav, at branddøre kun må fastholdes i åben stilling på en måde, der er godkendt af brandmyndigheden. Det kan f.eks. være ved hjælp af ABDL-anlæg.

Virksomheder, der er omfattet af Driftsmæssige forskrifter, kan også have ABDL-anlæg, fordi brandmyndigheden ved et brandsyn har konstateret, at branddøre var fasthold i åben stilling på ureglementeret vis – f.eks. med kiler, stol eller andet som holder den åben.

I så fald kan brandmyndigheden kræve, at de fastholdte døre skal forsynes med et ABDL-anlæg., feks døre i skole m.m

Skal ABDL-anlægget inspiceres?

ABDL-anlæg er ikke omfattet af myndighedskrav om inspektion. 

Hvad opnås med inspektion?

Inspektion af et ABDL-anlæg sker konkret for at sikre, at:

Anlægget løbende tilpasses bygnings- og/eller produktionsmæssige ændringer

Anlægget serviceres og vedligeholdes forskriftsmæssigt

Anlægget til stadighed kan forventes at fungere efter hensigten.

Vi har også testrøg så man kan tjekkes at detektorer virker

Er der andre krav til ejeren?

Hvis brandmyndigheden har stillet krav om ABDL-anlæg hos en virksomhed, der er omfattet af Driftsmæssige forskrifter, skal der hvert tredje år indsendes en attest fra en autoriseret el-installatør til brandvæsenet om, at anlægget er funktionsdygtigt.