Udskriv

HPFI relæer og kombirelæer

HPFI relæer og kombirelæer

HPFI relæer og kombirelæer til fantastiske priser. Besøg os op Elmaterial.dk og se vores sortiment af HPFI relæer og kombirelæer i topkvalitet. Billig levering.

Kort om HPFI- og HFI-afbrydere

I dag bliver der opsat HPFI-afbrydere i alle nye boliger. I stedet for en HPFI-afbryder har mange
ældre boliger en HFI-afbryder. Den fungerer på næsten samme måde og beskytter også mod fejl. En
HPFI-afbryder er dog lidt mere avanceret. HPFI-afbryderen bliver ikke sat ud af funktion, hvis der i
fejlstrømmen er en pulserende jævnstrøm. Hvis uheldet er ude, kan der opstå fejlstrømme fx i tordenvejr
eller ved brug af elektroniske apparater.
 
 
Siden 1. april 1994 skal der installeres en HPFI-afbryder i alle nye boliger. Men der er ikke noget
lovkrav om, at der skal være en HFI-/HPFI-afbryder i alle øvrige boliger, hvorfor en del ældre boliger
endnu ikke har en afbryder.
 
Forklaring af forkortelserne HFI og HPFI:
H - står for højfølsom
P - står for pulserende jævnstrøm. Det betyder således, at en HPFI-afbryder i modsætning
til en HFI-afbryder også kan registrere pulserende jævnstrøm.
F - står for fejlstrømsafbryder
I - står for strøm
 
Hvad beskytter en HFI/HPFI relæ imod ?
 
En HFI-/HPFI-afbryder er med til at forebygge el-ulykker. Afbryderen beskytter personer mod
elektrisk stød fra el-apparater og el-installationer. Populært sagt føler HFI-/HPFI-afbryderen, om
den strøm, som passerer ud i ledningsnettet, og den strøm, der kommer tilbage i ledningsnettet, er af
samme størrelse. Hvis noget af den elektriske strøm, på grund af fejl i et elektrisk apparat eller den
elektriske installation, bliver ledt til jord, fx gennem en person, så vil HFI-/HPFI- afbryderen straks
afbryde.
 
Selv de bedste el-apparater kan efter flere års brug blive slidte. Det gælder både apparatets enkelte
dele og den fysiske påvirkning, som de bliver udsat for. Det kan fx være ved gentagne vrid af apparatets
ledninger. Så kan der opstå en fejlstrøm. I det tilfælde vil HFI-/HPFI-afbryderen slukke for elinstallationen.
Det kræver dog at apparatets jordforbindelse er i orden. Jordforbindelsen er det tredje
ben i stikproppen på normale 230 volt apparater. Den giver sammen med en HFI-/HPFI-afbryder en
ekstra beskyttels.
 
 
Hvordan kan I kontrollere, om HPFI-afbryderen virker?
 
HFI-/HPFI-afbryderen fungerer bedst, hvis den ”motioneres” jævnligt. Derfor skal man helst teste
afbryderen to gange om året. Det gør man ved at trykke på den lille prøveknap. Hvis afbryderen slår
fra, ved man, at den virker.

HPFI relæer

HPFI relæer

HPFI relæer og kombirelæer til fantastiske priser. Besøg os op Elmaterial.dk og se vores sortiment af HPFI relæer i topkvalitet.

PFI relæer

PFI relæer

PFI relæer til fantastiske priser. Besøg os op Elmaterial.dk og se vores sortiment af PFI relæer i topkvalitet. Billig levering.

Kombirelæer

Kombirelæer

Kombirelæer til fantastiske priser. Besøg os op Elmaterial.dk og se vores sortiment af Kombirelæer i topkvalitet. Billig levering.