Søg

Fasebrudsrelæ

Strømforsyningen skal installeres således, at nøddriftsfunktion opnås umiddelbart efter et svigt i den normale belysning. Dette kan gøres ved at lade indkobling af nødforsynin-gen styre via faseovervågningsrelæer monteret på de lysgrupper, der forsyner normalbelysningen i områ-der, hvor der er krav om sikkerhedsbelysning.


Du kan søge i vores store vare kartotek, med varenummer eller ean nummer - der er ikke billeder på alle vores varer - ønskes yderlige information til en vare sender i bare en besked på mail så svarer vi hurtig tilbage.