Fuga Rammer

Køb dine fuga rammer, softline, baseline i mange farver - prøv os - gode priser - stort lager

 

FUGA Baseline 50, der leveres til montage i underlag samt dåser til indmuring. Dette kan ske i forskellige lodrette og vandrette kombinationer.
Baseline 63 kan anvendes til:
 
Dåse til indmuring og indstøbning, hvor man har behov for en større overlapning mellem dåse og mur.
Dåse til isætning forfra.
Montagen kan ske i forskellige lodrette og vand-rette kombinationer.
Baseline 68, beregnet til moderniseringsformål, hvor gammelt afbrydermateriel skal udskiftes.
 
 
LK FUGA Softline leveres i to dimensioner:
Softline 63 kan anvendes til:
 
Dåse til indmuring og indstøbning, med behov for større overlap mellem dåse og mur.
Dåse til isætning forfra.
Montagen kan ske i forskellige lodrette og vand-rette kombinationer.
Softline 68, som er beregnet til moderniseringsformål, hvor gammelt afbrydermateriel skal udskiftes.
 
 
LK FUGA Hardline og Hardline DECO fås i dimensionen
Hardline 68, der kan anvendes til:
 
Dåse til indmuring og indstøbning, hvor man har behov for en større overlapning mellem dåse og mur.
Dåse til isætning forfra.
Montagen kan ske i forskellige lodrette og vandrette kombinationer.
 
 
Rammer
For alle designvarianter af LK FUGA rammer gælder:
I rammer med dimension 50 mm eller 63 mm er centerafstanden 50 mm. Afbryderrammerne kan anvendes både lodret og vandret. I rammestørrelser 50 mm og 63 mm kan leveres tekstmoduler i stikkontaktformat. På tekstmodulerne kan man f.eks. notere:
 
hvad den tilhørende komponent (afbryder, signalstik mv.) anvendes til
hvordan det indgår i systemsammenhængen.