Tele og svagstrømskabler

Signalkabel anvendes som installationskabel i svagstrømsanlæg af enhver art, såsom hustelefon-, brand-, tyveri- og signalanlæg