Søg

Dækplade og markeringsbånd

Markeringsbånd og dækbånd til kabler i jord - www.elmaterial.dk - hurtig levering og skarpe priser.

Kabler i jord

Bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kap. 522.8.2 gælder for kabler, som indeholder strømkredse med en nominel spænding, der overstiger 50V vekselspænding eller 120V jævnspænding

.• Kabler skal lægges i mindst 0,35 m dybde under færdigt terræn. El-leveran-døren kan dog stille særlige krav vedrørende tracé og nedlægningsdybde for ledninger, der fører umålt strøm.

• Kabler i mindre end 0,7 meters dybde under færdigt terræn skal beskyttes med rør, U-profiler eller plader.

• Kabler i mindst 0,7 meters dybde under færdigt terræn kan lægges uden kabelbeskyttelse,  når  der  ca.  0,2  meter  over  hvert  kabel  anbringes  et markeringsbånd.

Ved lægning af flere sideløbende kabler i samme kabelgrav kræves kun anbragt ét markeringsbånd midt over kablerne, såfremt afstanden mellem de yderste kabler er højst 0,2  meter.

Er afstanden mellem de yderste kabler større end 0,2 meter, skal der anbringes markeringsbånd over hvert af de yderste kabler og i øvrigt i et sådant omfang, at den indbyrdes afstand mellem båndene er højst 0,2 meter.